Адміністратор може ввімкнути підрахунок рекомендованої тематичної оцінки.

Для цього адміністратору необхідно:

 1. Перейти в розділ головного меню "Налаштування"

 2. Відкрити вкладку "Оцінювання"

 3. Ввімкнути підрахунок рекомендованої тематичної оцінки

  Розрахункова тематична оцінка

  Обраний тип оцінювання використовується для рекомендації викладачам щодо тематичної оцінки.

 1. Стандартне обчислення — середній бал оцінок за діяльності, завдання і відвідуваність.

 2. Обчислення з коефіцієнтами — кожна оцінка має окрему вагу (коефіцієнт, у відсотках).

  а) Кожна всіх діяльностей в категорії має дорівнювати 100%

  б) Сума всіх обраних категорій має дорівнювати 100%

При виставленні Тематичних оцінок буде відображатися рекомендована розрахункова тематична оцінка.

Також вам може бути корисним переглянути:

Did this answer your question?