Адміністратор закладу має можливість створювати набори компетентностей, що використовуються для оцінювання компететнотстей учнів класним керівником і вчителем-предметником

Для цього:

  1. Перейдіть в розділ Налаштування/Компетентності

  2. Натисніть "Створити набір"

  3. Вкажіть назву набору

  4. Оберіть паралель, для якої діятиме набір

  5. Підтвердіть створення

Розділ Компетентності

Обмеження

  • Один набір може належати декільком паралелям

  • До однієї паралелі можна створити тільки один набір

Кожен набір може містити категорії та підкатегорії з компетентностями

При створені категорії необхідно вказати її тип

  • для класу

  • для курсу

Категорії для класу автоматично потрапляюь в свідоцтво досягнень

Категорії для курсу доступні для вибору вчителем предметником при компетентністному оцінюванні

Щоб відредагувати створену категорію або змінити тип, натисніть три крапки напроти потрібної категорії та оберіть "Редагувати"

Did this answer your question?